Global>224

Newest comments in prefix 224

another one of those calls where they tell you have a computer virus and they try to get you to give them access to your computer so they can suck all of your information out of it.
Greg (Fremont, United States) Oct 22 2014, 11:11 pm Post
Dupę zawraca dupek jeden, wydzwania kilka razy dziennie nie zna znaczenia słowa NIE!!!nie odbieram żadnych telefonów zaczynających się od nr 22... lub 32... a w szczególności nr.nieznany.
olo (Lusowo, Poland) Jul 5 2013, 7:05 pm Post